Bricocks Rhododendron (Tracy) Vinner Cocker racet för 4:e året i rad ...

                                        Nyheter uppd  14 maj 2013                                            

                          SEVCH Bricocks Pier Angeli, Tyra och 

SEVCH Bricocks Rhododendron, Tracy.

SEVCH Line Sam Come Fly With Me (Clara) 

Britt-Marie Johansson 046-52403

Vill du skicka oss ett mail är vår adress: bricockskennel@telia.com

Vår dotter Marie, delägare i kenneln, har adress: marie.johansson079@gmail.com